6 – PREADREPTUL NOE ŞI URMAŞII LUI BLAGOSLOVIŢI DE DUMNEZEU

Istoria potopului este completată cu două episoade interesante: beţia lui Noe şi „turnul Babel”.
„Şi a început Noe să muncească pămîntul şi a sădit vie.
Şi a băut vin şi s-a îmbătat şi s-a dezvelit în cortul său.
Şi a văzut Ham, tatăl lui Canaan, goliciunea părintelui său şi s-a dus să le spună celor doi fraţi ai săi, care erau afară.
Atunci au luat Sem şi Iafet o mantie şi, punînd-o amîndoi pe umerii lor, au mers de-a-ndăratelea şi au acoperit goliciunea părintelui lor, iar feţele lor erau întoarse, aşa încît n-au văzut goliciunea părintelui lor” (Facerea, IX, 20―23).
Aşadar, Sem şi Iafet s-au purtat respectuos, aşa cum se cuvine să se poarte nişte fii de treabă care şi-au văzut tatăl beat. Ham, dimpotrivă, s-a purtat ca un mitocan. Şi, bineînţeles, blestemul nu s-a lăsat mult aşteptat; dar să vedeţi asupra cui a căzut.
„Şi s-a trezit Noe din beţia lui şi a aflat ceea ce îi făcuse lui feciorul său cel mai tînăr.
Şi atunci Noe a zis: «Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor săi!»
Şi a adăugat: «Binecuvîntat să fie domnul, Dumnezeul lui Sem, şi Canaan să fie robul lui!
Dumnezeu să dea întindere lui Iafet şi să locuiască în corturile lui Sem, iar Canaan să fie robul lui!»” (Facerea, IX, 24―27).
Aşa a fost blestemat tînărul Canaan, cu toate că el nu-şi bătuse de loc joc de bunicul său. E de presupus că Noe încă nu „se trezise” complet „din beţia lui” cînd a rostit blestemul. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a confirmat .
Teologii susţin că Noe a dat Asia lui Sem, Europa lui Iafet, iar Africa lui Ham. Canaan şi Ham au dat naştere negrilor şi negroizilor. Tocmai de aceea, zice-se, urmaşii lor au trebuit să devină robi ai europenilor. Se pune întrebarea: în ce fel cei trei fii ai lui Noe, născuţi din acelaşi tată şi din aceeaşi mamă, au putut să devină întemeietorii a trei rase diferite? Totuşi, trebuie să ne ploconim în faţa lui Dumnezeu şi în faţa „sfintei scripturi” şi să socotim că din Sem se trag asiaticii cu pielea galbenă, din Iafet europenii cu pielea albă, iar din Ham şi Canaan africanii cu pielea neagră. Dar atunci din cine se trag pieile roşii din America? Sau „sfîntul duh” a uitat să divulge aceasta autorului cărţii „Facerea” sau trebuie să admitem că aztecii şi mohicanii din America n-au avut tată.
Să trecem acum la vestitul basm cu turnul Babel.
„Şi tot pămîntul avea un singur grai şi aceleaşi cuvinte.
Şi s-a întîmplat că, pornind oamenii din răsărit, au găsit un şes în ţinutul Şinear şi s-au sălăşluit în el.
Şi şi-au zis ei între ei: «Veniţi încoace! Să facem cărămizi şi să le ardem în foc!» Şi s-au slujit de cărămizi în loc de piatră şi de catran în loc de muruială.
Şi au zis: «Haidem să ne clădim o cetate şi un turn al cărui vîrf să ajungă pînă la cer…»
Atunci s-a pogorît domnul ca să vază cetatea şi turnul pe care îl zideau fiii oamenilor.
Şi a zis domnul: «Iată, ei sînt un singur popor şi o singură limbă au cu toţii. Şi acesta e numai începutul lucrărilor, dar nimic nu le va rămînea nefăcut din toate cîte îşi vor pune în minte să facă.
Haidem să ne pogorîm şi să amestecăm pe loc graiul lor, astfel ca să nu se mai înţeleagă în limbă unii cu alţii!»
Şi i-a împrăştiat Dumnezeu pe ei de acolo pe toată faţa pămîntului şi ei au contenit cu ziditul cetăţii.
De aceea i s-a pus numele Babel, de vreme ce acolo amestecat-a Dumnezeu graiul a tot pămîntul şi de acolo i-a risipit Dumnezeu pe faţa pămîntului întreg” (Facerea, XI, 1―9).
Unii teologi afirmau cu tărie şi plini de sine că, în momentul cînd fusese distrus de Dumnezeu, „turnul Babel” atinsese o înălţime de un kilometru şi jumătate, adică ar fi fost de zece ori mai înalt decît cea mai mare piramidă din Egipt, piramida lui Keops (147 m). Cu toate acestea, piramidele s-au păstrat, pe cînd din grandioasa construcţie care poartă denumirea de „turnul Babel” nu a rămas nici urmă. Pentru o înălţime de 1 500 m ar fi fost necesar şi un fundament neobişnuit de mare. Se pune întrebarea: cum a putut să dispară o clădire atît de uriaşă? Autorul cărţii „Facerea” a uitat să dea o explicaţie în această privinţă.
Şi încă ceva: pe atunci, potrivit Bibliei însăşi, nu puteau să existe un număr suficient de oameni care să înalţe o construcţie atît de importantă şi nici care să cunoască meşteşugurile necesare acestei lucrări. Această istorisire trebuie privită drept una dintre cele mai mari „minuni” religioase!
O minune tot atît de uluitoare o constituie apariţia pe neaşteptate a unui mare număr de limbi şi dialecte. „Comentatorii ― spune Voltaire ― au cercetat ce limbi s-au născut în urma acestei dispersări a popoarelor, dar n-au dat niciodată atenţie limbilor vechi vorbite de oamenii de pe teritoriul ce se întinde din India pînă în Japonia. Ar fi foarte interesant să numărăm cîte dialecte se vorbesc în prezent pe suprafaţa globului. În ce priveşte America, cunoaştem peste 300 de dialecte, iar pe continentul nostru peste 3 000. Fiecare provincie chineză are limba sa proprie. Locuitorii Pekinului înţeleg greu pe cei din Kanton, iar un indian de pe coasta Malabar nu înţelege pe un indian din Benares. De altfel, populaţia pămîntului n-a avut habar de minunea cu «turnul Babel»; ea a fost cunoscută doar de scriitorii evrei antici”.
Stîrneşte cea mai mare mirare faptul că importantele evenimente istorice, pe care Biblia le pune la baza naşterii omenirii, nu sînt de loc cunoscute de nici unul dintre celelalte popoare. Ar fi de înţeles ca grecii, romanii, egiptenii, caldeenii, perşii, indienii, chinezii să nu fi ştiut nimic de Ghedeon, Samson sau despre vreun alt erou al unui trib evreiesc. Dar dacă acestor popoare le sînt necunoscute pînă şi numele lui Adam şi Noe, asta e cu totul altceva.
De vreme ce potopul a nimicit tot ce era pe pămînt şi Noe a perpetuat seminţia omenească, acest patriarh ar fi trebuit să fie cunoscut de istoricii tuturor popoarelor. Cum se face că numele lui Adam şi al Evei, al lui Cain şi Abel, al lui Enoh şi Matusalem, al lui Lameh, Noe, Sem, Ham şi Iafet nu au fost înscrise pe toate pergamentele, ci figurează numai în cărţile micului popor evreu? Cînd veteranii marii navigaţii din timpul potopului s-au împrăştiat în diferitele colţuri ale pămîntului şi au dat naştere unor noi popoare, ei au uitat, într-un mod ciudat, absolut totul: şi cum a făcut Dumnezeu „cerul şi pămîntul”, şi cum au trăit în rai primii oameni. Mai mult chiar, au uitat pînă şi numele primilor oameni. Numai evreii au ţinut minte totul, iar de la ei poveştile biblice s-au transmis şi celorlalte popoare. Nici meritul de a fi cultivat viţa de vie nu l-a putut salva pe Noe de uitarea generală, căci un număr uriaş de oameni îl cinstesc pe Bachus ca părinte al vinului.
În ce priveşte potopul, criticii sînt de acord că a fost o calamitate locală cît se poate de firească. Ei afirmă că au existat probabil multe alte inundaţii de acest gen, dovadă mitul lui Deucalion la grecii antici.
Dacă potopul ar fi fost o catastrofă de proporţii mondiale, cutează să afirme criticii, numele lui Noe ar fi fost şi el cunoscut în toată lumea, pe cînd numele lui Deucalion şi Utnapiştim ― eroul unei legende caldeene ― ar fi fost date uitării. Este de asemenea curios că Hesiod şi Homer nu pomenesc nici un cuvînt nici despre Adam, nici despre Noe, deşi unul a fost părintele, iar celălalt salvatorul neamului omenesc.
Această rezervă este mai mult decît uluitoare, căci, pe bună dreptate, nu se poate admite ca „porumbelul divin” să fi mers cu mistificarea pînă acolo încît să dea primului om, precum şi salvatorului omenirii de la înec, nume cu totul întîmplătoare, născocite, care au devenit cunoscute numai din Biblie.

Reclame

3 Responses to “6 – PREADREPTUL NOE ŞI URMAŞII LUI BLAGOSLOVIŢI DE DUMNEZEU”


 1. 1 Conu Iancu 8 iulie 2012 la 10:13 pm

  In incercarea lui disperata , satan cel iscusit in uneltiri impotriva Domnului , nu precupeteste absolut nici un efort de a atrage de partea lui cat mai multe suflete , daca este posibil chiar si pe cei alesi ! De aceea , sunt absolut sigur ca nici biblia , CUVANTUL DOMNULUI , nu a scapat „atentiei” lui si din acest motiv este clar ca a facut schimbari minore care sa deturneze CUVANTUL SFANT al lui DUMNEZEU de la adevarata sa menire ! Astfel modificarile , desi minore , fac sa apara conflicte logice grave intre diferite le subiecte dezbatte in biblie ! Aceste inadverdente , functioneaza ca niste mesaje subliminale pe care inconstienti tindem sa le respingem si astfel sa ne departam involuntar de la adevarata credinta ! Unul dintre acestea este sintagma de popor ales al lui Dumnezeu si justificarea faradelegilor evreiesti fata de celelalte popoare …Sa analizam logic !
  Sa luam cazul simplu al unui parinte care are doi sau mai multi copii ! Urmeaza intrebarea , „poate acest parinte sa-si iubeasca diferentiat copii” ? Daca luam de bune afirmatiile bibliei care spun ca Dumnezeu are un popor ales (evreii) , deci ii iubeste mai mult decat pe ceilalti copii ai lui , se cade sa ne intrebam automat ce fel de parinte este acela care isi iubeste parintii diferentiat ? Raspunsul firesc pe care il va da orice om care se distinge prin bun simt , este …”un parinte inconstient sau denaturat” …Dar tot bunul simt ne spune ca o astfel de afirmatie la adresa lui DUMNEZEU este doar o falsificare grosolana si o hula impotriva TATALUI CERESC , care ii iubeste pe toti copii lui la fel , altfel de ce ar fi trimis pe UNICUL SAU FIU pentru a fi sacrificatI in scopul mantuirii noastre a tuturor pacatosilor ? De ce si-ar mai fi trimis DUMNEZEU intrupat in IISUS apostolii petru a marturisi popoarelor neiudaice , evangheliile ? Nu s-ar fi multumit numai cu poporul „ales” ? Raspunsul vine singur …”pentru ca toti suntem copiii LUI si ne iubeste pe toti cu aceeasi masura” …Atunci cum poate afirma unul dintre copii ca pe el il iubeste tatal mai mult ? Evident , mintind ! Dar stim ca biblia nu minte pentru ca este CUVANTUL LUI DUMNEZEU ! Da , dar tot CUVANTUL LUI DUMNEZEU ne avertizeaza sa fim atenti ca diavolul va incerca sa-i insele pana si pe cei credinciosi ! Dar cine sunt cei credinciosi ? Evident cei care citesc Biblia ! Asadar cine are interesul sa creeze confuzii in biblie ? Satan pe de o parte , evreii pe de alta ! Tot CUVANTUL LUI DUMNEZEU ne aminteste ca desi se proclama iudei , ei nu sunt ci …”sinagogi ale satanei „…Ce popor ales huleste de milenii impotriva DOMNULUI ? Ce popor ales unelteste pentru crearea unui guvern mondial condus de un om cu prerogative de dumnezeu ? Ce popor ales considera ceilalti oameni doar niste vite (goimi) menite doar sa le slujeasca lor ? Sunt oare mentalitatile lor conforme cu morala divina transmisa prin cele zece porunci ? Va rog din suflet sa nu cadeti sub inselaciunea satanei ! Este clar ca daca ar fi modificat biblia complet , ori nu ar mai fi avut noima si nu ar mai fi fost credibila , deci nu le-ar mai fi servit intereselor lor obscure , ori le-ar fi luat prea multa vreme ca sa o regandeasca …Dar DUMNEZEU spune , ca timpul satanei este limitat , deci este in criza de timp …Deci va rog sa cititi cu mare atentie biblia si nu va lasati inselati …Ce nu pare logic este clar ca este manjit …

 2. 2 Conu Iancu 8 iulie 2012 la 10:49 pm

  Un alt aspect asupra caruia se cuvine sa discutam ! Cine este dumnezeul lui israel , daca ei resping ideea de DUMNEZEU si ideea de DUMNEZEU intrupat in IISUS ? O inadverdenta pe care in graba lor , sinagogile satanei nu au avut timp sa o modifice corespunzator ca sa se potriveasca , asa cum ii sta bine CUVANTULUI LUI DUMNEZEU ! DUMNEZEU CEL SFANT nu este incoerent si nu se contrazice , ci ne-a dat legi clare dupa care sa ne ghidam ! Iata una dintre nepotriviri ! http://www.crestinortodox.ro/biblia/Iosua-Navi/Iosua-le-vorbeste-semintiilor-Moartea-lui-Iosua-si-a-lui-Eleazar/ ! Dumnezeu , dupa ce da tablele lui moise , cu cele zece porunci , printre care specific …porunca a 6 a , sa nu ucizi …insa ii ridica pe evrei la lupta sa cucereasca teritoriile autohtonilor …” 11. Si ati trecut Iordanul si ati venit la Ierihon; iar locuitorii Ierihonului s’au luptat impotriva voastra: Amoreul si Canaaneanul si Ferezeul si Heveul si Iebuseul si Heteul si Ghergheseul; dar Domnul i-a dat in mainile voastre.
  Ies 23:23, Ies 33:2, Ios 6:2, Ios 10:8, Ios 11:3 ” ? Apoi porunca a 8 a care spune sa nu furi si porunca a zecea care spune sa nu ravnesti …etc …dar …” 13. Si v’a dat pamantul pe care nu voi v’ati ostenit si cetatile pe care nu voi le-ati zidit: v’ati asezat in ele si ati mancat din viile si din maslinii pe care nu voi i-ati sadit.
  Dt 6:10-11 „…Daca noi astia (goimii) credem intr-un DUMNEZEU CEL UNIC , despre care dumnezeu vorbesc evreii …???” 15. Dar daca nu va place sa-I slujiti Domnului, atunci alegeti-va acum cui anume veti sluji: dumnezeilor parintilor vostri de dincolo de Rau sau dumnezeilor Amoreilor in a caror tara locuiti; dar eu si casa mea Ii vom sluji Domnului, ca sfant este!”
  3Rg 18:21, Lc 11:23 ” ??? Cine era „dumnezeul parintilor vostri ” ??? „28. Si’n aceeasi zi au cucerit Macheda, iar pe locuitori i-au trecut prin ascutisul sabiei, si de istov au nimicit tot ce era viu in ea; si nimeni in ea n’a ramas care sa fi scapat cu viata sau cu fuga. Iar cu regele Machedei a facut asa cum facuse si cu regele Ierihonului.
  Dt 20:16, Ios 6:21, Ios 12:16 ”
  Deci dumnezeuul evreilor i-a indemnat sa treaca prin ascutisul sabiei pe niste oameni a caror singura vina era ca locuiau pe niste teritorii ravnite de evrei ?
  Pai cum ar fi putut DUMNEZEU CEL DREP sa dea oamenilor porunca a sasea , apoi tot el sa o incalce ? Ce fel de parinte isi pune copii sa se ucida intre ei ??? Oare nu mai existau pamanturi nelocuite , sau evreii jinduiau tocmai la alea pentru ca erau rodnice ? Este clar ca dumnezeul lui israel nu este DUMNEZEU CEL UNIC SI SFANT PARINTELE tuturor oamenilor ci alt dumnezeu care are alte planuri cu omenirea …” 40. Si a lovit Iosua tot pamantul tinutului muntos si Neghebul si tinutul ses si Asidotul si pe regii lui; nimic din ele n’a ramas care sa fi scapat viu; si de istov au nimicit tot ce era viu, asa cum a poruncit Domnul, Dumnezeul lui Israel,
  Dt 7:2, Dt 20:16, Ios 12:8 ” …Mare atentie …

 3. 3 Irina 18 februarie 2013 la 1:14 pm

  Daca mai sunt si late rase, asta probabil ca de-a lungul veacurilor cele trei rase s-au corcit, dand nastere la cei cu piele rosie sau altii asemenea, sau nu numai negri fac parte din urmasii lui ham. Asa cum si din Sem au iesit evreii, chinezii, japonezii care nu seamana unii cu altii. Arabii sunt si semiti prin Avraam tatal lor si hamiti prin mama lor Agar.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: